Garanti

I henhold til autorisationsloven for VVS firmaer kvalitetssikrer vi vores arbejde.

Hvert andet år får vi et kontrolbesøg, hvor vores procedurer efterses og kontrolleres. Sidst vi blev godkendt var i September 2019, hvor vi blev godkendt i bedste kategori.

Vi er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne. Herunder kan du læse om den sikkerhed det giver dig som kunde:

TEKNIQ Garantiordning

Virksomheder der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne er omfattet af Håndværkergaranti, når de arbejder for private forbrugere. Håndværker-garantien sikrer, at en privat kunde, som indbringer en sag for Håndværkets Ankenævn og får medhold, får rettet det fejlbehæftede arbejde.

  1. Håndværker Garanti dækker op til kr. 150.000,- inkl. moms

  2. Håndværker Garanti dækker ved virksomhedsophør
    Hvis virksomheden, der har lavet arbejdet skulle ophøre eller gå konkurs, er du stadig sikret. Får du medhold i din sag, udføres arbejdet af en anden virksomhed under ordningen.

  3. Håndværker Garanti er uvildig
    Håndværkets Ankenævn er sammensat af repræsentanter for både forbrugere og virksomheder. En dommer er upartisk formand for nævnet.

  4. Hurtig udbedring af fejlen
    Hvis Håndværkets Ankenævn har givet dig medhold i din sag er der normalt en frist på 30 dage for virksomheden til at udbedre problemet.